Naši partneři

KD Blaník

Spolu s městem Vlašim sponzoruje činnost sboru.

www.kdblanik.cz

Muzeum Podblanicka

Poskytuje každoročně své prostory pro letní koncerty.

www.muzeumpodblanicka.cz

Základní umělecká škola Vlašim

Základní umělecká škola Vlašim má téměř šedesátiletou tradici v uměleckém vzdělávání. 

Poskytuje základy uměleckého vzdělání ve všech zmíněných oborech, případně připravuje některé žáky na budoucí povolání. Žáci se prezentují na koncertech, výstavách, tanečních a divadelních vystoupeních. 

www.zus-vlasim.cz

Unie českých pěveckých sborů

Střešní organizace pro sborový zpěv v České republice byla založena před více než čtyřiceti lety, aby podporovala a propagovala český sborový zpěv. Sdružuje české neprofesionální pěvecké sbory.

www.ceskesbory.cz

OSA - Ochranný svaz autorský

Posláním OSA je správa autorských majetkových práv hudebních skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů, jakož i dědiců autorských majetkových práv.

Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.

www.osa.cz